Pradinis

Svarbi informacija dėl ugdymo proceso organizavimo koronaviruso grėsmės metu

Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ š.m. kovo 13 – 27 dienomis skelbiamos mokinių pavasario atostogos…

2020 03 12 / 15:58

I-asis respublikinis Algio Griciaus vardo stygininkų konkursas

2020 m. kovo 14 d. kviečiame į I-ąjį respublikinį Algio Griciaus vardo stygininkų konkursą.

2019 12 23 / 10:35

Metodinė diena

2020 m. kovo 31 d. kviečiame į metodinę dieną „Populiariosios ir džiazo muzikos atlikimo ypatumai muzikiniame vaikų ir jaunimo ugdyme“

2020 03 04 / 13:44

V Respublikinis fortepijono muzikos festivalis-praktikumas „Pavasario virtuozai“

V Respublikinis fortepijono muzikos festivalis-praktikumas „Pavasario virtuozai“

Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Kovo 10 d. minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ąją sukaktį.

Istorijos mokytojas Mindaugas Tamošaitis trumpoje įžangoje išdėstė 1990 m. kovo 11 d.Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos…

2020 03 10 / 17:47
Visos naujienos