Priėmimas

Priėmimas

Specializacijos

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką.

Priėmimo informacija

Prašymo forma Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną. Informacija: tel. +370 652 136 85, tel. +370 652 137 21 El. paštas: irena.mikaliukstiene@konservatorija.lt, rita.auksoriute@konservatorija.lt Priėmimo tvarka ir reikalavimai

Priėmimo tvarkos aprašas