Priėmimas

Priėmimas

Specializacijos

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką.

Reikalavimai, muzikinių gebėjimų patikrinimas

Priimant į konservatoriją vykdomas mokinių muzikinių gebėjimų patikrinimas: Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus: Atlikėjo raiška (specialybė) Muzikos rašyba (raštu ir žodžiu) Atlikėjo raiška: Fortepijonas, vargonai, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, liaudies instrumentai, akordeonas, choro dirigavimas, populiarioji muzika, dainavimas, muzikos teorija ir kompozicija. Fortepijonas:...

Priėmimo tvarka

Jei myli muziką, Tavęs laukia Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorija.   Priėmimas į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją: Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 2017 – 2018 mokslo metams priima MOKINIUS, baigusius pagrindinės mokyklos 8, 9, 10 klasių ir turinčius muzikinį pasirengimą. Priėmimo sąlygos: Stojantieji priėmimo komisijai...

Priėmimo datos ir reikalingi dokumentai

Reikalingi dokumentai: Prašymas pdf-test1 Asmens tapatybės kortelės kopija (neturintys pateikia gimimo liudijimo kopiją)   4 nuotraukos (3x4 cm)   Dokumentas apie įgytą bendrąjį išsilavinimą Aštuonias, devynias klases baigę – 8 ar 9 klasės baigimo pažymėjimas Dešimt klasių baigę – pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas   Sveikatos...

Kontaktai konsultacijoms

Kontaktai: Ugdymą organizuojančios vedėjos Irena Mikaliūkštienė tel. +370 652 136 85, el. paštas: irena.mikaliukstiene@konservatorija.lt Rita Auksoriūtė tel. (85) 262 75 15, mob. +307 652 137 21, el. paštas: rita.auksoriute@konservatorija.lt Konsultuotis galima: Atlikėjo raiška Konsultuojanti(-is) mokytoja(-as), telefono numeris Fortepijonas mok. met. V. Domeikaitė (tel.+370 604 418...