Priėmimas

Priėmimas

Specializacijos

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką.

Priėmimo informacija

Prašymo forma Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt Priėmimo tvarka ir reikalavimai Stojamojo egzamino data bus paskelbta vėliau.

Priėmimo tvarkos aprašas