Priėmimas

Priėmimas

Specializacijos

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką.

Reikalavimai, stojamieji egzaminai

Atlikėjo raiška:       Fortepijonas, vargonai, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, liaudies instrumentai, akordeonas, choro dirigavimas, populiarioji muzika, dainavimas, muzikos teorija ir kompozicija.    Stojamasis egzaminas: Atlikėjo raiška (specialybė) Solfedžio (raštu ir žodžiu)   Atlikėjo raiškos reikalavimai: Fortepijonas: 1.1. Polifoninis kūrinys; 1.2. Stambios formos kūrinys...

Priėmimo tvarka

Priėmimo datos ir reikalingi dokumentai

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija š.m. rugpjūčio 27 d., antradienį, 10 val. skelbia stojamąjį egzaminą į laisvas vietas – į 9 (I), 10 (II), 11 (III) klases. 2019/2020 m. m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vykdomos šios programos: pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu II...

Kontaktai konsultacijoms

Kontaktai: Ugdymą organizuojančios vedėjos Irena Mikaliūkštienė tel. +370 652 136 85, el. paštas: irena.mikaliukstiene@konservatorija.lt Rita Auksoriūtė tel. (85) 262 75 15, mob. +370 652 137 21, el. paštas: rita.auksoriute@konservatorija.lt Konsultuotis galima: Atlikėjo raiška Konsultuojanti(-is) mokytoja(-as), telefono numeris Fortepijonas mok. met. V. Domeikaitė (tel.+370 604 418...