Ugdymas

Ugdymas

Brandos egzaminai

2020–2021 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE 2020-2021 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas BE Aprasas_2020-09-15 Kriterinis valstyvinių brandos egzaminų vertinimas Kriterinis_vertinimas Brandos darbo programa BRANDOS DARBO PROGRAMA...

Abiturientai

Pasiekimai

Metodinės grupės

Konservatorijoje dirba: 89 aukštos kvalifikacijos pedagogai: 11 mokytojų ekspertų, 28 mokytojai metodininkai, 31 vyr. mokytojas, 17 mokytojų ir 9 koncertmeisteriai, iš jų 1 ekspertas, 5 metodininkai,1 vyr. socialinė pedagogė.

Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2021/2022 mokslo metais: Konservatorija - moderni, atitinkanti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus, demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį bei išlaikantį tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save...