Informacija

Dokumentai ir formos

 

Veiklos planai:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 metų veiklos planas pdf-test1
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017-2020-ųjų metų strateginis veiklos planas pdf-test1
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrasis planas (projektas) pdf-test1
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė  2017_metu_uzduotys

Nuostatai, tvarkos, taisyklės:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos nuostatai pdf-test1
Mokinių priėmimo į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją tvarka 2014 priemimo tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos diplomų, diplomų priedų, brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka DUBLIKATAI 2017
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokomojo dalyko keitimo tvarka 2014 mokomojo dalyko keitimo tvarka
Minimalios apskaitos politikos nuostatos AR
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Patyciu prevencijos tvarkos aprasas

Įsivertinimas (vidaus auditas):

2015-2016 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita VIDAUS_AUDITAS_2016
2014-2015 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2015_vidaus_auditas
2013-2014 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2014_vidaus_auditas
2011-2012 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2012_vidaus_auditas