Informacija

Dokumentai ir formos

Veiklos planai:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 metų veiklos planas VeiklosPlanas2018
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2019 metų atestacijos programa Atestacijos_programa2018
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 metų veiklos planas pdf-test1
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017-2020-ųjų metų strateginis veiklos planas pdf-test1
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrasis planas (projektas) pdf-test1
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2017 m.)  2017_metu_uzduotys
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos direktorės Dolerozos Pilikauskienės 2018 metų užduotys Metinės užduotys 2018

Ataskaitos:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2018 m. vadovo ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 metų veiklos ataskaita Ataskaita 2017M_P

Nuostatai, tvarkos, taisyklės:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos nuostatai pdf-test1

Egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Stojamuju.tvarka.2018

Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1, 2 priedai

protokolai_2018
Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašas
2018priemtvarkisak04-23
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos diplomų, diplomų priedų, brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka DUBLIKATAI 2017
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokomojo dalyko keitimo tvarka 2014 mokomojo dalyko keitimo tvarka
Minimalios apskaitos politikos nuostatos AR
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Patyciu prevencijos tvarkos aprasas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas AR

Įsivertinimas (vidaus auditas):

2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių apklausos bendra ataskaita 2018 m. mokinių apklausos bendra ataskaita
2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos tėvų apklausos bendra ataskaita 2018 m. tėvų apklausos bendra ataskaita
2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų apklausos bendra ataskaita 2018 m. mokytojų apklausos bendra ataskaita
2016-2017 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita VIDAUS AUDITAS 2017
2015-2016 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita VIDAUS_AUDITAS_2016
2014-2015 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2015_vidaus_auditas
2013-2014 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2014_vidaus_auditas
2011-2012 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2012_vidaus_auditas