Informacija

Įsivertinimas (vidaus auditas)

Metodika:

Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo isakymas-del-isivert.metod_
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika metodika
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 1-priedas(rodikliai)
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema 2-priedas(schema)

Ataskaitos:

2020 m. Konservatorijos bendruomenės apklausos apie nuotolinį ugdymą išvados nuotolinisPDF
2020 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos įsivertinimo ataskaita Įsivertinimas 2020
2020 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo planas Isivertinimo planas
2019 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita Įsiv. ir pažangos anketa2019
2019 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos įsivertinimo pristatymas Audito pristatymas (2019)
2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita isivertinimoanketa-2017-2018-mm
2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių apklausos bendra ataskaita 2018 m. mokinių apklausos bendra ataskaita
2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos tėvų apklausos bendra ataskaita 2018 m. tėvų apklausos bendra ataskaita
2018 metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų apklausos bendra ataskaita 2018 m. mokytojų apklausos bendra ataskaita
2016-2017 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita VIDAUS AUDITAS 2017
2015-2016 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita VIDAUS_AUDITAS_2016
2014-2015 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2015_vidaus_auditas
2013-2014 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2014_vidaus_auditas
2011-2012 mokslo metų Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus audito ataskaita 2012_vidaus_auditas