Informacija

Maitinimas

Mokinių maitinimo organizavimas

 • Nemokamas maitinimas skirtas mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, ir mokiniams, iš mažas pajamas gaunančių šeimų (pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą).
  Maitinimo paslaugą teikia UAB “Tomilija“.
  Nuo š. m. rugsėjo 7 d. mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, šiltas maistas pristatomas į bendrabutį.

 • Mokiniai, negyvenantys bendrabutyje, ilgosios pertraukos metu pietauja tam paruoštoje klasėje (110 kl.):
  I-II kl. 13.20 – 13.40 val.
  III-IV kl. 13.50 – 14.10 val.
 • Patalpa dezinfekuojama ir vėdinama 13.40 – 13.50 val.

  Mokiniai atsineša savo maistą ir gėrimus sandariuose induose.

  Klasėje yra sąlygos išsivirti karštą gėrimą.