Ugdymas

Metodinės grupės

Konservatorijoje dirba: 89 aukštos kvalifikacijos pedagogai: 11 mokytojų ekspertų, 28 mokytojai metodininkai, 31 vyr. mokytojas, 17 mokytojų ir 9 koncertmeisteriai, iš jų 1 ekspertas, 5 metodininkai,1 vyr. socialinė pedagogė.

Dar vadovaujant A. Končiui, J. Kovčiugo, I. Zdanavičienei, D. Krestjanovaitei, fortepijono specializacijos mokiniai aktyviai ir labai sėkmingai pasirodydavo respublikiniuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose. Tos tradicijos tęsiamos ir dabar. Daug dėmesio skiriama koncertmeisterio klasės, fortepijoninio ir kamerinio ansamblių pamokoms, šių disciplinų mokiniai ypač išsiskiria savo pasiekimais. Be nuolatinių koncertų vaikų muzikos mokyklose, M. K. Čiurlionio ir S. Vainiūno namuose, metodinės grupės mokytojai organizuoja B. Dvariono respublikinio jaunųjų pianistų konkurso II turą.

Virginija Domeikaitė mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininkė
Auksė Bakienė mokytoja metodininkė  
Elena Baltrėnienė mokytoja metodininkė  
Natalija Gylienė mokytoja metodininkė  
Jurgis Aleknavičius daktaras, mokytojas metodininkas  

 

Mokiniai mokomi griežti smuiku, altu, violončele, kontrabosu ir gitara. Prie kūrybingo metodinės grupės darbo daug prisidėjo buvę metodinės grupės pirmininkai – T. Šernas, R. Čekuolis, A. Pocius, buvę mokytojai – garsūs Lietuvos solistai: prof. P. Juodišius, prof. S. Sondeckienė, A. Šivickis, A. Deksnys, S. Kuncienė. Mokiniai dalyvauja ir laimi respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, mokytojai organizuoja koncertus ir metodinius seminarus, dalyvauja LMTA rengiamuose projektuose. Styginių instrumentų specializacijos absolventai dirba visuose Lietuvos orkestruose, vaikų muzikos mokyklose, groja tarptautiniame orkestre „Kremerata Baltica“.
Visi styginių instrumentų specializacijos mokiniai dalyvauja kameriniame orkestre. Kamerinis orkestras savo veiklą pradėjo 1973 m., jam vadovavo Laurynas Vakaris Lopas. 1987 m. respublikinėje moksleivių dainų šventės kamerinių orkestrų konkurse konservatorijos orkestras užėmė I-ąją vietą. Dabar orkestrui vadovauja mokytojas Valentinas Kaplūnas.

Valentinas Kaplūnas (violončelė) mokytojas metodinės grupės pirmininkas
Vaiva Klovaitė (smuikas) mokytoja metodininkė  
Stasė Kuncienė (altas) mokytoja metodininkė  
Dalia Šešelgienė (smuikas) mokytoja metodininkė  
Olga Lingienė (gitara) vyr. mokytoja  

 

Beveik trisdešimt metų metodinei grupei vadovavo buvęs mokytojo bei kompozitoriaus J.Gaižausko ir muzikologo St. Ylos mokinys T. Makačinas (jo tėvas chorvedys A. Makačinas – pirmos Konservatorijos laidos absolventas, K. Kavecko mokinys). Vėliau vadovavimą metodinei grupei perėmė T. Makačino mokinė D.Babeckienė. Jos buvusios mokinės A. Dargienė, V. Sakavičienė sėkmingai dirba bendrosios teorijos metodinėje grupėje.
Senos metodinės grupės tradicijos – ne tik ugdyti jaunuosius muzikologus bei kompozitorius, bet ir rengti kūrybos koncertus. Muzikos teorijos ir kompozicijos specializaciją baigę muzikai žinomi visoje šalyje. Tai muzikologai: V. Gerulaitis, D.Urbanavičienė, R. Nomicaitė, kompozitoriai: B. Gorbulskis, V. Ganelinas, R. Kabelis ir kiti.
Mokiniai – būsimieji kompozitoriai ir muzikologai – mokomi kūrybos ir kontrapunkto pagrindų, muzikos istorijos, teorinių disciplinų.

Liudmila Milašienė vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininkė

Liaudies instrumentų ir akordeono metodinė grupė skaičiuoja 66-rius gyvavimo metus. Mokiniai be pasirinkto atlikėjo raiškos dalyko ( akordeono, kanklių, birbynės) susipažįsta su tradiciniais instrumentais, liaudišku dainavimu, diriguoja ir kartu muzikuoja ansambliuose.
Daug metų metodinei grupei kūrybingai vadovavo kanklininkės Irena Nomicienė, Janina Slipkuvienė, čia dirbo puikūs pedagogai: Valerijonas Dzevočka, Antanas Žemaitis, Valentas Leimontas, Povilas Samuitis, Petras Juodelė ( 1966-1985 konservatorijos direktorius), Algirdas Vyžintas, Albertas Baika, Rūta Daubarytė, Ričardas Sviackevičius, Antanas Jonušas, Emilija Kozlova.
Skyriaus absolventai – puikūs atlikėjai, pedagogai, kolektyvų vadovai, besidarbuojantys visoje šalyje, ugdantys ne tik jaunuosius muzikantus, bet ir studentus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Klaipėdos universiteto menų fakultete.
Tarp žymiausių metodinės grupės absolventų – prof. Antanas Smolskus, prof. Eduardas Gabnys, prof. Vytautas Tetenskas, doc. Aušrelė Juškevičienė, doc. Raimondas Sviackevičius, doc. Kastytis Mikiška.
Tiek buvę, tiek dabartiniai mokiniai aktyviai koncertuoja, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, Dainų šventėse, skina laurus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Ypač tą galima pasakyti apie akordeonistus, kurie kasmet parsiveža apdovanojimus iš tarptautinių konkursų Lenkijoje, Italijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Serbijoje. Jau ketverius metus iš eilės mokiniai ir jų mokytojai yra kviečiami į Muzikų rėmimo fondo organizuojamas laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmes Prezidentūroje bei Vyriausybėje.
Svarbi metodinės grupės mokymo sritis – akordeonistų ansamblis.
Ansambliui vadovauti pradėjusio prof. Ričardo Sviackevičiaus tradicijas ir darbus, kūrybingai tęsia mokytoja ekspertė Rita Auksoriūtė. Ansamblis aktyviai koncertuoja, dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, pelno pačius aukščiausius įvertinimus.

Violeta Čiūtienė (kanklės) mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininkė
Rita Auksoriūtė (akordeonas) mokytoja ekspertė  
Liudmila Daunorienė (akordeonas) mokytoja ekspertė  
Raimondas Sviackevičius(akordeonas) mokytojas ekspertas  
Nerijus Martinaitis (birbynė) mokytojas metodininkas  

 

Ši metodinė grupė gyvuoja nuo pat 1940 m., kai buvo įkurta Vilniaus muzikos mokykla. Daug metų metodinei grupei kūrybingai vadovavo J. Narvidas, V. Žvirblis, R. Songaila. Be dirigavimo, mokiniai mokomi partitūrų skaitymo, aranžavimo. Konservatorijos choro dirigavimo metodinė grupė didžiuojasi savo garsiais absolventais, dabar pripažintais menininkais: P. Bingeliu, J. Kalcu, M. Staškumi, M. Pitrėnu, P. Gyliu.
Šiuo metu choro dirigavimo specializacijos besimokantys mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse, konkursuose, koncertuoja žymiausiose Lietuvos miestų koncertų salėse, bažnyčiose.
Nuo 2005 m. choro dirigavimo metodinę grupę papildė vargonų specializacijos mokiniai ir mokytojai. Vargonų metodinės grupės įkūrimo iniciatorius buvo prof. L. Digrys, jis vėliau savo pradėtą darbą ir vadovavimą metodinei grupei perdavė D. Sverdiolui. Šis pedagogas mokyklai sumeistravo vargonus.

Renata Gilienė mokytoja ekspertė metodinės grupės pirmininkė
Živilė Radžiūnienė vyr. mokytoja  
Valerija Skapienė mokytoja ekspertė  
Virginija Survilaitė (vargonai) profesorė, mokytoja ekspertė  

 

Ši metodinė grupė puoselėja iškilių praeities pedagogų vokalinio meno tradicijas. Jaunuosius dainininkus ruošė tokios ryškios asmenybės, kaip ilgametis mokyklos direktorius A. Karosas, pedagogai: L.Norvaiša, I.Kavoliūnas, R.Matijošaitienė, K. Gutauskas, S. Vasiliauskienė, O. Kavaliauskienė, ilgametės metodinės grupės pirmininkės: A. Petrulienė ir T. Kornejeva, pedagogai: N. Palėjytė, T. Slankauskaitė, J. Armalis, A. Mikalauskaitė, J. Haškerytė-Misikienė, A. Aassalu-Karnavičienė ir kt. Mokykloje mokėsi scenos žvaigždės: V. Noreika, V. Daunoras, I. Zelenkauskaitė -Brazauskienė, A. Krikščiūnaitė, B. Tamašauskas, J. Stupnianek, E. Navickaitė, D. Stumbras.
Dainavimo specializacijos moksleiviai aktyviai dalyvauja mokyklos ir respublikos kultūriniame gyvenime, respublikiniuose ir tarptautiniuose vokalistų konkursuose. Šalia solinio dainavimo, moksleiviai mokomi sceninio parengimo, ansamblinio dainavimo.

Liutauras Navickas mokytojas metodininkas metodinės grupės pirmininkas
Jolanta Ambraziejienė vyr. mokytoja  
Irena Brazauskienė mokytoja  
Natalja Krauter mokytoja metodininkė  
Asta Krikščiūnaitė docentė, mokytoja  
Nijolė Vaičiulienė mokytoja  

Metodinė grupė įkurta 1981-aisiais metais. Mokiniai mokomi groti įvairiais pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais, skambinti fortepijonu, dainuoti. Daug jėgų metodinei grupei atidavė jos įkūrėjas T. Saldauskas, prie jos puoselėjimo prisidėjo R. Milašius. Metodinės grupės mokytojai ir mokiniai nuolat koncertuoja, kartu su Vilniaus kolegijos studentais dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir projektuose, organizuoja seminarus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Vienas įsimintiniausių renginių – populiariosios muzikos specializacijos absolvento J. Jurkūno miuziklo „Aidas ir Aida“ pastatymas Jaunimo teatre.
Populiariosios muzikos metodinėje grupėje susiformavo senos „demokratinių“ muzikos žanrų tradicijos, kurias čia puoselėjo dirbę mokytojai ir mokiniai: B. Gorbulskis, L. Šaltenis, M. Novikas, V. Ganelinas, T. Saldauskas, D. Pulauskas, V. Labutis, S. Sasnauskas, N. Malūnavičiūtė, P. Meškėla, I. Starošaitė, Ž. Žvagulis ir kt. Apie jų koncertus užsienio ir Lietuvos spaudoje rašoma kaip apie aukščiausio lygio renginius, kuriais minėti muzikantai ryškiai išsiskiria tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, įrašinėja kompaktines plokšteles, ruošia įrašus LRT ir kitose TV.
Mūsų absolventai – Lietuvoje garsių ansamblių: „Blues Makers“, „Road Band“, „Rojaus tūzai“, „Pelenai“, „Empti“, „Saulės kliošas“, „Jazzy beat“, „Tune up“, „Pieno lazeriai“ dalyviai ir solistai.

Vita Sasnauskienė (vokalas) mokytoja metodinės grupės pirmininkė
Greta Šimkutė (vokalas) mokytoja  
Diana Anisko (vokalas) mokytoja  
Giedrė Rimšaitė (vokalas) mokytoja metodininkė  
Andrej Polevikov (fortepijonas) mokytojas  
Dainius Didžiulis (gitara) vyr. mokytojas  
Jan Maksimovič (saksofonas) mokytojas  
Sergejus Sopelevas Vysocki (bos.gitara) mokytojas metodininkas  
Dominykas Vyšniauskas (trimitas) mokytojas  
Arvydas Vainius (mušamieji instrumentai) mokytojas ekspertas  
Saulius Didžiulis (ansamblinis muzikavimas) mokytojas  
Romualdas Milašius (džiazo harmonija, istorija) mokytojas metodininkas  
Eugenijus Vedeckas (bigbendas) mokytojas metodininkas  

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializacijos mokiniai mokomigroti pasirinktu instrumentu, dalyvauja kameriniuose ansambliuose, pučiamųjų instrumentų orkestre, diriguoja, instrumentuoja. Metodinėje grupėje dirbę garsūs pedagogai A. Baužinskas, E. Brazauskas, A.Armonas, V. Dzevočka, A. Pupkevičius, Z. Juozapavičius, T. Adomavičius yra daug prisidėję prie puikių mokinių pasiekimų, ryškios jų kūrybinės ir koncertinės veiklos. Šios tradicijos gyvos ir šiandien.

Dabar metodinėje grupėje mokiniai mokomi pūsti fleitą, obojų, klarnetą, saksofoną, fagotą, trimitą, valtorną, tromboną, tūbą. Yra mušamųjų klasė. Mūsų pūtikai tampa laureatais ir diplomantais  respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, buvę mokiniai dirba visuose Lietuvos orkestruose.

Metodinės grupės mokytojų veikla taip pat įvairi: 1986 m. suorganizuotas I-asis respublikinis ansamblių konkursas, 1998 m., 1999 m. – respublikiniai pūtikų seminarai. Mokytojai L. Romoslauskienė, R. Beinaris, V. Vitartas, M. Balčytis, D. Pocius – respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų nariai.

Laima Romoslauskienė (fleita) vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininkė
Tomas Vaičiulis (trimitas) mokytojas metodininkas  
Robertas Beinaris (obojus) mokytojas  
Dainius Pocius (klarnetas) mokytojas ekspertas  
Jan Maksimovič (saksofonas) mokytojas  
Vilimantas Vitartas (valtorna) mokytojas ekspertas  
Arvydas Valatkevičius (valtorna) mokytojas  
Marius Balčytis (trombonas) mokytojas ekspertas  
Audrius Stasiulis (trombonas) mokytojas ekspertas  
Mindaugas Rarivanas (tūba) vyr. mokytojas  
Arvydas Vainius (mušamieji instrumentai) mokytojas ekspertas  
Albinas Kučinskas (dirigavimas) mokytojas metodininkas  

Bendrosios muzikos teorijos metodinė grupė susiformavo 1973 metais. Pirmasis jos vadovas buvo J. Kazlauskas, vėliau – B. Kazlauskienė, I. Mikaliūkštienė, D. Jakienė, A. Dargienė.
Šios metodinės grupės mokytojai moko muzikos teorijos, solfedžio, harmonijos, muzikos kūrinių analizės, lietuvių ir užsienio muzikos istorijos. Bendrosios muzikos teorijos mokosi visi mokyklos mokiniai, kai kurie – dalyvauja Lietuvos konservatorijų mokinių solfedžio konkursuose, dažnai pelno laureatų vardus. Nuo 2005 metų Konservatorijos mokiniai sėkmingai laiko mokyklinį muzikologijos egzaminą.

Irena Mikaliūkštienė vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininkė
Vitalija Sakavičienė vyr. mokytoja  
Laimutė Adomavičienė vyr. mokytoja  
Nelli Barysienė vyr. mokytoja  
Aušra Dargienė vyr. mokytoja  
Irina Kozlova mokytoja metodininkė  
Liudmila Milašienė vyr. mokytoja  

Metodinėje grupėje dirba ilgametę patirtį turinčios kvalifikuotos pedagogės. Tradicijos, pradėtos metodinės grupės pirmininkių E. Kalesevičiūtės, E. Žaidienės, toliau buvo kūrybingai plėtojamos 17 metų metodinei grupei vadovavusios D. Pilikauskienės, ilgamečių pedagogių: J. Maslinskajos, G. Kerienės, G. Šteinbuk, L. Zalmanovos, D. Garalevičienės, R. Veličkaitės, S. Vaškelaitienės.
Vadovaujant mokytojai metodininkei L. Narutavičienei, pradėta glaudžiai bendradarbiauti su LMTA Bendrojo fortepijono katedra, kasmet organizuojami jungtiniai LMTA studentų ir Konservatorijos mokinių koncertai.
Skambinti fortepijonu mokomi visų specializacijų mokiniai, todėl ryšių su kitomis disciplinomis plėtojimas – vienas pagrindinių uždavinių. Ypač daug dėmesio skiriama akompanavimui, ansambliniam grojimui, skatinama mokinių saviraiška, ugdomi atlikėjų gebėjimai. Tradiciniai kasmetiniai koncertiniai projektai „Šv. Kalėdų belaukiant“, „Muzikuoja abiturientai“ mėgstami mokinių, susilaukia bendramokslių dėmesio ir palaikymo.

Kristina Tuinylienė mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininkė
Irina Paberžienė vyr. mokytoja  
Daiva Basienė vyr. mokytoja  
Doleroza Pilikauskienė mokytoja metodininkė  
Judita Ganusauskienė mokytoja metodininkė  
Eufemija Gustaitė vyr. mokytoja  
Janina Kalinaitė vyr. mokytoja  
Galina Kaplan mokytoja metodininkė  
Galina Klimienė mokytoja metodininkė  
Saulė Lapėnaitė vyr. mokytoja  
Lidija Narutavičienė mokytoja metodininkė  

Bendrojo ugdymo metodinei grupei nuo 1948 m. vadovavo J. Šimkus, čia dirbęs 43 metus, dėstęs fiziką ir matematiką. Vėliau vadovavimą perėmė mokytoja L.Paukštienė, P.Augustinavičius, D.Babeckienė. Čia dirbo puikūs pedagogai – Valerija Mockienė (lietuvių k.), T. Končienė (vokiečių k.), A. Šlaustienė (anglų k.) ir kt.
Bendrojo ugdymo dalykų mokoma pagal Bendrąsias ugdymo programas. Palaikomi dalykų ryšiai ir su muzikinėmis disciplinomis. Metodinės grupės pirmininkė padeda mokytojams integruoti muzikinius dalykus į bendrojo ugdymo dalykų programas. Tuo joms suteikiama savitumo, o mokiniams – įdomesnių ir turiningesnių bendrojo ugdymo dalykų pamokų.
Metodinės grupės iniciatyva puoselėjamos ilgametės konservatorijos tradicijos: šimtadienio, paskutinio skambučio, Mokytojo dienos šventės, kalbų diena, ir kt.

Rita Matulienė (lietuvių k.) mokytoja metodininkė  
Juozas Banionis (matematika) docentas, vyr. mokytojas  
Liudmila Danilova (rusų, vokiečių k.) vyr. mokytoja  
Ieva Gydrienė (anglų k.) mokytoja metodininkė  metodinės grupės pirmininkė
Lina Grigonienė (kūno kultūra) mokytoja metodininkė  
Erika Kišūnienė (prancūzų k.) mokytoja metodininkė  
Jelena Kucharskaja (anglų k.) vyr. mokytoja  
Jūratė Lazauskienė (kūno kultūra) mokytoja metodininkė  
Lina Šiškauskienė (informacinės technologijos) mokytoja metodininkė  
Rasa Noreikaitė Miliūnienė (dailė) vyr. mokytoja  
Virginija Mikulėnienė (geografija) vyr. mokytoja  
Laima Marija Paukštienė (fizika, chemija) vyr. mokytoja  
Rasa Gelčienė (etika) vyr. mokytoja  
Anžela Tamašiūnienė (matematika) vyr. mokytoja  
Mindaugas Tamošaitis (istorija, pil. pagr.) daktaras, mokytojas ekspertas  
Algirdas Vagrys (tikyba) vyr. mokytojas  
Solgita Vaitiekūnienė (lietuvių k.) vyr. mokytoja  
Gražina Valančienė (biologija) vyr. mokytoja  

Koncertmeisterių Metodinė grupė buvo įkurta 2004 m. Jai vadovavo Irina Paberžienė, Saulė Lapėnaitė.
Koncertmeisteriai aktyviai dalyvauja mokyklos muzikiniame gyvenime, kartu su mokiniais atstovauja mokyklai įvairiuose renginiuose, sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Koncertmeisteriai – nepakeičiami mokyklos mokinių ugdymo proceso dalyviai, lavinantys mokinių profesionalumą, gebėjimą atlikti įvairių epochų ir stilių muzikos kūrinius, ugdantys mokinių gebėjimą klausytis, ritmo pojūtį, sceninę raišką.

Kristina Tuinylienė koncertmeisterė ekspertė  
Saulius Didžiulis koncertmeisteris  
Janina Kalinaitė koncertmeisterė metodininkė  
Danga Kraujalienė  koncertmeisterė metodininkė  
Elina Maslakova  koncertmeisterė metodininkė  
Leonidas Mieldažis  koncertmeisteris  
Kęstutis Pavalkis  koncertmeisteris  
Elle Raaliste  koncertmeisterė metodininkė  
Saulė Lapėnaitė  koncertmeisterė metodininkė  metodinės grupės pirmininkė
Birutė Tubinytė Merlo  koncertmeisterė metodininkė  
Paulius Zdanavičius  koncertmeisteris  
Gražina Valančienė vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininkė
Violeta Čiūtienė mokytoja metodininkė  
Galina Klimienė mokytoja metodininkė  
Rita Matulienė mokytoja metodininkė  
Virginija Mikulėnienė vyr. mokytoja  
Ieva Gydrienė vyr. mokytoja  

Choras

Choras savo veiklą pradėjo nuo mokyklos įkūrimo pradžios, 1940 metų. Įvairiais mokyklos gyvenimo laikotarpiais mišriam chorui yra vadovavę tokie žymūs chorvedžiai, kaip K. Kaveckas, V. Rovda, A. Jozėnas, L. Abarius, P. Gasiūnas, J. Kavaliauskas, J. Talžūnas, L.V. Lopas, D. Sverdiolas, E. Sapranavičius, R. Songaila. Ilgą laiką mokykloje gyvavo ir merginų choras, kuriam vadovavo P. Bagdonavičius, V. Tauragienė, A. Celiešius.
Nuo 2006 m. konservatorijos chorui vadovauja R. Gilienė, chormeisterė V. Skapienė, koncertmeisterė J. Kalinaitė. Choras, konkursuose, festivaliuose ir dainų šventėse ne kartą iškovojęs prizines vietas, jungia ne tik choro dirigavimo, bet ir solinio dainavimo, vargonų ir fortepijono specialybių mokinius. 

Liaudies instrumentų orkestras

Liaudies instrumentų orkestrą konservatorijoje 1956 m. pradėjo burti birbynės pedagogas Valentas Leimontas. Tai buvo pirmasis toks orkestras Lietuvos muzikos mokyklose. Orkestro disciplina jungė besimokančius visose trijose specialybėse. Akordeonistai pūtė skudučius, lumzdelius, grojo kontrabosinėmis kanklėmis, birbynėmis, skrabalais. Orkestro dalyvių skaičius siekė iki trisdešimties žmonių. Orkestras turėjo puikius vadovus – A. Vyžintą, A. Smolskų, A. Jonušą, A. Puodžiuką, V. Mikutavičių, Ritą Auksoriūtę su kurių pagalba ne kartą yra tapęs Respublikinių Dainų švenčių, Liaudies instrumentų orkestrų konkursų laureatu.
Šiandien, nesant dideliam besimokančiųjų skaičiui, mokiniai muzikuoja liaudies instrumentų ansamblyje, kuriam vadovauja mokytoja Violeta Čiūtienė.

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Pirmasis Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos orkestro organizatorius ir vadovas buvo J. Karosas. Šalia styginių instrumentų, plečiant repertuarą, atsirado ir pučiamieji instrumentai. Metodinei grupei augant ir stiprėjant, pučiamųjų orkestras pradėjo savarankišką veiklą. Jam vadovavo garsūs muzikantai: A. Armonas, V. Skripkauskas, J. Manžuch, A. Imbrasas. Nuo 1993 m. orkestrui vadovauja A. Kučinskas. Šio energingo, veiklaus, kūrybingo vadovo dėka orkestras išgarsėjo ir pelnė laurų Lietuvoje ir užsienyje: 1999 m. ir 2003 m. – Vokietijoje, 2002 m. ir 2004 m. – Čekijoje, 2005 m. – Lenkijoje. 2002 m. orkestras tapo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato nugalėtoju. Orkestras – nuolatinis įvairių Dainų švenčių, „Gaudeamus“ ir kitų festivalių dalyvis, įrašo kūrinius Lietuvos radijuje, leidžia garsajuostes. 2010 metais orkestras apdovanotas „Aukso Paukšte“.

Bigbendas

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bigbendą 1984 m. įkūrė Estrados skyriaus vedėjas Teisutis Saldauskas. 1986 m. pavasarį bigbendas jau dalyvavo tarptautiniame džiazo festivalyje „Birštonas Jazz“. Tuo metu konservatorijos bigbendas aktyviai reiškėsi Lietuvos muzikiniame gyvenime. Įvykus mokokymo įstaigos reorganizacijai, bigbendo veikla nutrūko.
2012 m. rudenį Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bigbendas buvo atkurtas. Vadovauti pakviestas konservatorijos absolventas, turintis didelę orkestro vadovo patirtį, pirmosios bigbendo sudėties dalyvis, Eugenijus Vedeckas. Per tą laiką bigbendas jau dalyvavo tarptautiniuose džiazo festivaliuose: „Kaunas Jazz“, „Flora Jazz“, Vokietijoje vykusiame festivalyje „EUROPA-Schule“ bei kituose renginiuose. 2014 m. buvo surengtas jubiliejinis bigbendo koncertas, kurį trasliavo LRT.