Informacija

Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas
Vaiko geroves komisija
Psichologas
Ugdymas karjerai
Sveikatos specialistas

Socialinis pedagogas

Koservatorijoje socialinę pagalbą teikia vyresnioji socialinė pedagogė Gražina Vedrickienė.

Tel. nr. +370 652 13697
El. p. grazina.vedrickiene@konservatorija.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti įgyvendinti Konservatorijos mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • individualus darbas su mokiniais
 • bendravimas su mokinių tėvais (globėjais)
 • bendradarbiavimas su klasės vadovais, atlikėjo raiškos ir kt. dalykų mokytojais
 • bendradarbiavimas su bendrabučio auklėtoju, kt. konservatorijos darbuotojais
 • bendradarbiavimas su konservatorijos psichologu, administracija
 • prevencinių užsiėmimų, renginių, akcijų inicijavimas
 • mokinių nemokamo maitinimo kuravimas
 • darbas Vaiko gerovės komisijoje
 • ugdymo karjerai darbo grupės veiklos koordinavimas
 • bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams
 • savišvieta, kvalifikacijos kėlimas

Socialinio pedagogo darbo valandos

Socialinio pedagogo kabinetas 205

Savaitės diena Darbo valandos
Pirmadienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Antradienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Trečiadienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Ketvirtadienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Penktadienis 08:30-12:30 / 13:00-15:00
Pietų pertrauka 12:30-13:00

Dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad šeimos dėl socialinės paramos mokiniams – nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti - turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – pagal faktinę gyvenamąją vietą į socialinės paramos/ socialinės rūpybos/ socialinio darbo skyrių (skyrių pavadinimai priklauso nuo steigėjo).

Pvz., jei gyvenate Utenoje, kreipiatės į Utenos rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrių.

Vilniaus miesto gyventojai dėl paramos skyrimo šeimoms turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – pagal faktinę gyvenamąją vietą į Vilniaus miesto socialinės paramos Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijose. Plačiau www.spcentras.lt

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims – iki spalio 1 d.

Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite www.socmin.lt

Informacija

Vaiko geroves komisija

Komisijos pirmininkė - Rita Auksoriūtė - ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, akordeono ir akordeonų orkestro dirigavimo mokytoja ekspertė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Gražina Vedrickienė - vyresnioji socialinė pedagogė.
Sekretorė - Gražina Valančienė - biologijos vyresnioji mokytoja.
Nariai:
 1. Irena Mikaliūkštienė - ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, bendrosios muzikos teorijos vyresnioji mokytoja;
 2. Violeta Čiūtienė - ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja liaudies instrumentų – akordeono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė;
 3. Galina Klimienė - fortepijono mokytoja metodininkė;
 4. Liudmila Danilova - rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
 5. Virginija Mikulėnienė - geografijos ir ekonomikos vyresnioji mokytoja;
 6. Eglė Sirvydytė - psichologė;
 7. Danutė Skramtai - bendrabučio auklėtoja.

Vaiko gerovės komisijos (VGK) lankstinukas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Psichologas

Konservatorijoje psichologinę pagalbą teikia psichologė Eglė Sirvydytė
Antradieniais 9:30 - 13:30
Trečiadieniais 9:30 - 15:30
Išankstinė registracija asmeninei konsultacijai: egle@konservatorija.lt

Ugdymas karjerai

Darbo grupė

Koordinatoriai:
 • Gražina Vedrickienė - vyr. socialinė pedagogė
Nariai:
 • Eglė Sirvydytė - psichologė
 • Solgita Vaitiekūnienė - lietuvių klb. ir literatūros vyr. mokytoja
 • Skirmantė Barasienė - bibliotekos vedėja

Karjeros paslaugų tikslas:

 • teikti Konservatorijos mokiniams karjeros paslaugas (karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijas (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti);
 • įgyvendinti Ugdymo karjerai programą Konservatorijoje;
 • organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą Konservatorijoje.

Naudingos nuorodos

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ www.mukis.lt
INFORMACIJA APIE STUDIJAS http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt/ studiju-programos/
KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMAS http://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciavimas/
BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE www.lamabpo.lt
STUDIJOS UŽSIENYJE http://ec.europa.eu/ploteus/lt/home/
http://www.kalba.lt
http://www.kastu.lt
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/
DARBO IEŠKA http://ldb.lt
http://www.cv.lt
http://www.cvonline.lt
http://www.cvmarket.lt
http://www.cvbankas.lt
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

Sveikatos specialistas

Informacija ruošiama...