Priėmimas

Priėmimo datos ir reikalingi dokumentai

2019/2020 m. m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vykdomos šios programos:

 1. pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu II d.
 2. vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu.

Priimame mokytis MOKINIUS, baigusius pagrindinės mokyklos 8 klases ir turinčius muzikinį pasirengimą bei gabius muzikai. Į 10 ir11 klases – esant klasėse laisvų vietų.

Priėmimo sąlygos:

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (užpildytą prašymą galima atsiųsti elektroniniu paštu)
 • asmens tapatybės kortelės kopiją (neturintys pateikia gimimo liudijimo kopiją);
 • 3 nuotraukas (3×4 cm);
 • dokumentą apie įgytą bendrąjį išsilavinimą:
  • aštuonias, devynias klases baigę – 8 ar 9 klasės baigimo pažymėjimą
  • dešimt klasių baigę – pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą;
 • sveikatos pažymą;
 • muzikinio išsilavinimo pažymėjimą (jį turintys).
 • gyvenantys ne Vilniuje, gyvenamosios vietos deklaraciją.

 

Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, gyvenantieji bendrabutyje – nemokamu maitinimu. Socialiai remtini yra maitinami nemokamai.