Priėmimo tvarka ir reikalavimai

Priėmimo tvarka ir reikalavimai

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (galima pildyti elektroniniu paštu)
 • asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją (pateikti atvykus į konservatoriją);
 • 2 nuotraukas (3×4 cm);
 • pažymių išrašą iš dienyno;
 • muzikinio išsilavinimo pažymėjimą (jei mokėsi muzikos).

  Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • dokumentą apie įgytą bendrąjį išsilavinimą;
 • gyvenantys ne Vilniuje, gyvenamosios vietos deklaraciją;
 • sveikatos pažymą (pateikiama iki rugsėjo 1 d.)

  Stojamasis egzaminas:

  1. Atlikėjo raiška (specialybė)
  2. Muzikos teorija ir solfedžio

  Atlikėjo raiškos reikalavimai:
  1. Fortepijonas:
  1.1. Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);
  1.2. Pjesė arba Etiudas.

  2. Vargonai:
  2.1. Stambios formos kūrinys;
  2.2. Pjesė arba Etiudas.

  3. Styginiai instrumentai: (Smuikas, altas, violončelė)
  3.1. Stambios formos kūrinys;
  3.2. Pjesė.

  3. Styginiai instrumentai: (Kontrabosas, gitara, arfa)
  3.4. Etiudas;
  3.5. Pjesė.

  Pastaba: stojant į alto specialybę, programą galima atlikti smuiku.

  4. Pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba, saksofonas, mušamieji)
  4.1. Gama;
  4.2. Pjesė arba stambios formos kūrinys;

  4. Mušamieji instrumentai:
  4.3. muzikinės klausos bei ritmo patikrinimas.

  5. Akordeonas:
  5.1. Stambios formos kūrinys;
  5.2. Pjesė.

  6. Liaudies instrumentai (kanklės, birbynė)
  6.1. Dvi skirtingo charakterio pjesės;
  6.2. Padainuoti liaudies dainą.

  7. Choro dirigavimas:
  7.1. Pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu;
  7.2. Pasirinkto vokalinio kūrinio a capella ar su akompanimentu atlikimas;
  7.3. Mokiniams, kurie mokėsi choro dirigavimo pagrindų – pasirinkto kūrinio dirigavimas.

  8. Dainavimas:
  8.1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio dainas (vieną jų – liaudies dainą);
  8.2. Išraiškingai padeklamuoti eilėraštį (ar jo dalį).

  9. Populiarioji muzika: (Fortepijonas, gitara, pučiamieji instrumentai (trimitas, trombonas, saksofonas), bosinė gitara, kontrabosas)
  9. 1.1. Dvi pjesės (etiudas arba virtuozinė pjesė; pjesė džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi);
  9.1.2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba plojimu.

 • 9. Populiarioji muzika: (Mušamieji instrumentai)
  9.2.1. Etiudas arba virtuozinė pjesė (džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi);
  9.2.2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba muzikos instrumentu;

  9. Populiarioji muzika: (Vokalas)
  9.3.1. Dvi pasirinktos populiariosios muzikos dainos ir/ar džiazo stiliumi. Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma;
  9.3.2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba plojimu.

  10. Muzikos teorija ir kompozicija:
  10.1. Muzikos teorija ir solfedžio (raštu ir žodžiu);
  10.2. Fortepijonas – laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu.

  11. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:
  1.1. dvi ritmavimo užduotys;
  1.2. vienbalsis periodo formos diktantas;
  2. solfedžiuoti:
  2.1.mažorinės ir minorinės gamos;
  2.2.paprasti intervalai;
  2.3.T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
  2.4. vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.
  Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.

  Mokiniai nesimokę muzikos, bet turintys ryškius muzikinius gebėjimus, gali mokytis pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, dainavimo bei populiariosios muzikos. Jie laiko muzikinės klausos bei ritmo patikrinimo testą.

  Kontaktai:

  Ugdymą organizuojančios vedėjos
  Irena Mikaliūkštienė
  tel. +370 652 136 85,
  el. paštas: irena.mikaliukstiene@konservatorija.lt
  Rita Auksoriūtė
  tel. (85) 262 75 15,
  mob. +370 652 137 21,
  el. paštas: rita.auksoriute@konservatorija.lt

  Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

  Atlikėjo raiška Konsultuojanti(-is) mokytoja(-as), telefono numeris
  Fortepijonas mok. met. V. Domeikaitė (tel.+370 604 418 69)
  Vargonai mok. eksp.V. Survilaitė (tel.+370 686 960 95)
  Styginiai instrumentai mok. V. Kaplūnas (tel. 275 95 96, mob.+370 616 186 31)
  Pučiamieji instrumentai vyr. mok. L. Romoslauskienė (tel.+370 699 626 88)
  Akordeonas mok. eksp. R. Auksoriūtė (mob. +370 652 137 21)
  Liaudies instrumentai mok. met. V. Čiūtienė (tel. mob.+370 615 238 61)
  Choro dirigavimas mok. eksp. R. Gilienė (tel.+370 687 013 93)
  Dainavimas mok. met. L. Navickas (tel.+370 687 857 95)
  Populiarioji muzika mok. V. Sasnauskienė (tel.+370 615 415 71)
  Muzikos teorija, kompozicija vyr. mok. I. Mikaliūkštienė (tel. +370 652 136 85)
  Muzikos rašyba vyr. mok. I. Mikaliūkštienė (tel. +370 652 136 85)