Priėmimas

Priėmimo datos ir reikalingi dokumentai

Stojamasis egzaminas vyks birželio 6 – 7 d. nuo 10 val.

Prašymai priimami iki birželio 6 dienos.

 

2020/2021 m. m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vykdomos šios programos:

  1. pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu II d.
  2. vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu.

Priimame mokytis MOKINIUS, baigusius pagrindinės mokyklos 8 klases ir turinčius muzikinį pasirengimą bei gabius muzikai.

Priėmimo sąlygos:

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • dokumentus apie įgytą bendrąjį išsilavinimą;
  • gyvenantys ne Vilniuje, Gyvenamosios vietos deklaraciją;
  • sveikatos pažymą (pateikiama iki rugsėjo 1 d.)

Mokiniai aprūpinami bendrabučiu, gyvenantieji bendrabutyje – nemokamu maitinimu. Socialiai remtini yra maitinami nemokamai.