Priėmimas

Priėmimo tvarka

Jei myli muziką, Tavęs laukia Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorija.

 

Priėmimas į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 2017 – 2018 mokslo metams priima MOKINIUS, baigusius pagrindinės mokyklos 8, 9, 10 klasių ir turinčius muzikinį pasirengimą.

Priėmimo sąlygos:

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
  • Prašymą;
  • Asmens tapatybės kortelės kopiją (neturintys pateikia gimimo liudijimo kopiją);
  • 4 nuotraukas (3×4 cm);
  • Dokumentą apie įgytą bendrąjį išsilavinimą:
    • Aštuonias, devynias klases baigę – 8 ar 9 klasės baigimo pažymėjimą;
    • Dešimt klasių baigę – pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą;
  • Sveikatos pažymą;
  • Muzikinio išsilavinimo pažymėjimą (jį turintys).

Atlikėjo raiška:

Fortepijonas, vargonai, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, liaudies instrumentai, akordeonas, choro dirigavimas, populiarioji muzika, dainavimas, muzikos teorija ir kompozicija.

Konservatorijoje vykdoma akredituota Specializuoto ugdymo krypties programa (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu).

Baigusieji konservatoriją gauna atestatą, kuris suteikia teisę ir galimybę stoti į Muzikos ir teatro akademiją ar kitas aukštąsias mokyklas.