Priėmimas

Priėmimo tvarka

Jei myli muziką, Tavęs laukia Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorija.

 

Priėmimas į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 2017 – 2018 mokslo metams priima MOKINIUS, baigusius pagrindinės mokyklos 8, 9, 10 klasių ir turinčius muzikinį pasirengimą.

Priėmimo sąlygos:

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
  • Prašymą;
  • Asmens tapatybės kortelės kopiją (neturintys pateikia gimimo liudijimo kopiją);
  • 4 nuotraukas (3×4 cm);
  • Dokumentą apie įgytą bendrąjį išsilavinimą:
    • Aštuonias, devynias klases baigę – 8 ar 9 klasės baigimo pažymėjimą;
    • Dešimt klasių baigę – pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą;
  • Sveikatos pažymą;
  • Muzikinio išsilavinimo pažymėjimą (jį turintys).