Priėmimas

Reikalavimai, stojamieji egzaminai

Priimant į konservatoriją vykdomi šie egzaminai:

 1. Atlikėjo raiška (specialybė)
 2. Muzikos rašyba (raštu ir žodžiu)

Atlikėjo raiškos egzamino reikalavimai:

Fortepijonas, vargonai, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, liaudies instrumentai, akordeonas, choro dirigavimas, populiarioji muzika, dainavimas, muzikos teorija ir kompozicija.
 1. Fortepijonas:
  1. Polifoninis kūrinys;
  2. Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);
  3. Pjesė arba Etiudas.
 2. Vargonai:
  1. Polifoninis kūrinys;
  2. Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);
  3. Pjesė arba Etiudas.
 3. Styginiai instrumentai:
  • Smuikas, altas, violončelė:
   1. Stambios formos kūrinys (Sonatos ar koncerto I arba II, III dalys);
   2. Pjesė;
  • Kontrabosas, gitara, arfa:
   1. Etiudas;
   2. Pjesė;

   Pastaba: stojant į alto specialybę, programą galima atlikti smuiku.

 4. Pučiamieji ir mušamieji instrumentai:
  • Pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba, saksofonas)
   1. Gama;
   2. Pjesė arba stambios formos kūrinys;
  • Mušamieji instrumentai:
   1. muzikinės klausos bei ritmo patikrinimas.
 5. Akordeonas:
  1. Polifoninė pjesė;
  2. Stambios formos kūrinys (sonata, sonatina, variacijos, fantazija, uvertiūra);
  3. Pjesė.
 6. Liaudies instrumentai: kanklės, birbynė:
  1. 2 pjesės pasirinktu instrumentu (kanklėmis ar birbyne);
  2. Padainuoti liaudies dainą;
 7. Choro dirigavimas:
  1. Laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu;
  2. Laisvai pasirinkto vokalinio kūrinio a capella ar su akompanimentu atlikimas;
  3. Mokiniams, kurie mokėsi choro dirigavimo pagrindų – laisvai pasirinkto kūrinio dirigavimas.
 8. Dainavimas:
  1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio dainas (vieną jų – liaudies dainą);
  2. Išraiškingai padeklamuoti eilėraštį (ar jo dalį);
 9. Populiarioji muzika:
  • Fortepijonas, gitara, pučiamieji instrumentai (trimitas, trombonas, saksofonas), bosinė gitara, kontrabosas:
   1. Dvi pjesės (pageidautina džiazo, roko, lotynų Amerikos stilių);
  • Mušamieji instrumentai:
   1. Dvi pjesės (pageidautina džiazo, roko, lotynų Amerikos stilių) ksilofonu arba vibrofonu;
   2. Ritminiai pratimai (ritminiai deriniai atkartojami instrumentu);
  • Vokalas:
   1. Liaudies daina;
   2. Dvi pasirenkamos dainos (pageidautina – džiazo ir estradinės muzikos stiliaus).
 10. Muzikos teorija ir kompozicija:
  1. Muz. rašyba raštu, muz. rašyba žodžiu;
  2. Fortepijonas – laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu.
Mokiniai nesimokę muzikos, bet turintys ryškius muzikinius gebėjimus, gali mokytis pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, dainavimo bei populiariosios muzikos. Jie laiko muzikinės klausos bei ritmo patikrinimo testą.

Muzikos rašybos žodžiu egzamino reikalavimai:

 • Fortepijono, styginių instrumentų (išskyrus gitaros ir kontraboso), choro dirigavimo, vargonų atlikėjo raiškai, muzikos teorijai, kompozicijai:
  Dainuoti:

  1. Mažorinę (natūralią, harmoninę), minorinę (natūralią, harmoninę, melodinę) gamą iki 4 ženklų imtinai;
  2. Mažorinėje ir minorinėje tonacijoje grynuosius, didžiuosius ir mažuosius intervalus, padidintą kvartą ir sumažintą kvintą su išrišimais;
  3. T, S, D kvintakordus ir jų apvertimus;
  4. D7 ir jo apvertimus su išrišimais;
  5. VII7 (mažąjį ir sumažintąjį) su išrišimais.
 • Pučiamųjų instrumentų, akordeono, liaudies instrumentų, dainavimo, gitaros, kontraboso, arfos, populiariosios muzikos atlikėjo raiškai:
  Dainuoti:

  1. Mažorinę (natūralią, harmoninę), minorinę (natūralią, harmoninę, melodinę) gamą iki 2 ženklų imtinai;
  2. Mažorinėje ir minorinėje tonacijoje grynuosius, didžiuosius ir mažuosius intervalus;
  3. T, S, D kvintakordus ir jų apvertimus;
  4. D7 ir jo apvertimus su išrišimais.
VISIEMS stojantiems – solfedžiuoti iš lapo nesudėtingą melodiją, diriguojant arba taktuojant mažorinėje ar minorinėje tonacijoje iki 1 ženklo imtinai. Žinoti pagrindinius muzikinius terminus.

Muzikos rašybos raštu egzamino reikalavimai:

 • Fortepijono, styginių instrumentų (išskyrus gitaros ir kontraboso), choro dirigavimo, vargonų atlikėjo raiškai, muzikos teorijai ir kompozicijai:
  1. Iš klausos atpažinti ir užrašyti intervalus bei akordus nurodytus užduotyse žodžiu;
  2. Užrašyti vienbalsį periodo formos diktantą mažorinėje arba minorinėje tonacijoje iki 2 ženklų imtinai. Galimi pereinamieji ir pagalbiniai chromatizmai, natos su tašku, šešioliktinės. Metras – 2/4, ¾, 4/4. Ritmas nesudėtingas;
  3. Grupavimas, raktai, pauzės.
 • Pučiamųjų instrumentų, akordeono, liaudies instrumentų, dainavimo, gitaros, kontraboso, arfos, populiariosios muzikos atlikėjo raiškai:
  1. Iš klausos atpažinti ir užrašyti intervalus bei akordus nurodytus užduotyse žodžiu;
  2. Užrašyti vienbalsį periodo formos diktantą mažorinėje arba minorinėje tonacijoje iki 1 ženklo imtinai. Metras – 2/4, ¾, 4/4. Ritmas nesudėtingas;
  3. Grupavimas, raktai, pauzės.