Priėmimas

Reikalavimai, stojamieji egzaminai

Atlikėjo raiška:

      Fortepijonas, vargonai, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, liaudies instrumentai, akordeonas, choro dirigavimas, populiarioji muzika, dainavimas, muzikos teorija ir kompozicija.

 

 Stojamasis egzaminas:

 1. Atlikėjo raiška (specialybė)
 2. Solfedžio (raštu ir žodžiu)

 

Atlikėjo raiškos reikalavimai:

  1. Fortepijonas:
   1.1. Polifoninis kūrinys;
   1.2. Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);
   1.3. Pjesė arba Etiudas.
  2. Vargonai:
   2.1. Polifoninis kūrinys;
   2.2. Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);
   2.3. Pjesė arba  Etiudas.
  3. Styginiai instrumentai:
   • Smuikas, altas, violončelė:
    3.1. Stambios formos kūrinys (Sonatos ar koncerto I arba II, III dalys);
    3.2. Pjesė;
   • Kontrabosas, gitara, arfa:
    3.4. Etiudas;
    3.5. Pjesė.Pastaba: stojant į alto specialybę, programą galima atlikti smuiku.
  4. Pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba, saksofonas, mušamieji)
   4.1. Gama;
   4.2. Pjesė arba stambios formos kūrinys;
   Mušamieji instrumentai:
   4.3. muzikinės klausos bei ritmo patikrinimas.
  5. Akordeonas:
   5.1. Polifoninė pjesė;
   5.2. Stambios formos kūrinys (sonata, sonatina, variacijos, fantazija, uvertiūra);
   5.3. Pjesė.
  6. Liaudies instrumentai: kanklės, birbynė:
   6.1. 2 pjesės pasirinktu instrumentu (kanklėmis ar birbyne);
   6.2. Padainuoti liaudies dainą.
  7. Choro dirigavimas:
   7.1. Laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu;
   7.2. Laisvai pasirinkto vokalinio kūrinio a capella ar su akompanimentu atlikimas;
   7.3. Mokiniams, kurie mokėsi choro dirigavimo pagrindų – laisvai pasirinkto kūrinio dirigavimas.
  8. Dainavimas:
   8.1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio dainas (vieną jų – liaudies dainą);
   8.2. Išraiškingai padeklamuoti eilėraštį (ar jo dalį).
  9. Populiarioji muzika:
   • Fortepijonas, gitara, pučiamieji instrumentai (trimitas, trombonas, saksofonas), bosinė gitara, kontrabosas:
    9.1. Dvi pjesės (pageidautina džiazo, roko, lotynų Amerikos stilių);
   • Mušamieji instrumentai:
    9.2. Dvi pjesės (pageidautina džiazo, roko, lotynų Amerikos stilių) ksilofonu arba vibrofonu);
    9.3. Ritminiai pratimai (ritminiai deriniai atkartojami instrumentu);
   • Vokalas:
    9.4. Liaudies daina;
    9.5. Dvi pasirenkamos dainos (pageidautina – džiazo ir estradinės muzikos stiliaus).
  10. Muzikos teorija ir kompozicija:
   10.1. Solfedžio (raštu ir žodžiu);
   10.2. Fortepijonas – laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu.

Solfedžio (raštu ir žodžiu) reikalavimai:

 1. Dvi ritmavimo užduotys.
 2. Užrašyti vienbalsį periodo formos diktantą mažorinėje arba minorinėje tonacijoje iki 3 prieraktinių ženklų imtinai.
 3. Solfedžiuoti:
  3.1.trijų rūšių mažorinės ir minorinės gamos;
  3.2.intervalai su sprendimu nuo duoto garso (iki oktavos apimties);
  3.3.T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
  3.4.periodo formos nežinomo vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas paprastaisiais arba sudėtiniais metrais.

            Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.

Mokiniai nesimokę muzikos, bet turintys ryškius muzikinius gebėjimus, gali mokytis pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, dainavimo bei populiariosios muzikos. Jie laiko muzikinės klausos bei ritmo patikrinimo testą.