Priėmimas

Reikalavimai, stojamieji egzaminai

Atlikėjo raiška:

  

Fortepijonas, vargonai, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, liaudies instrumentai, akordeonas, choro dirigavimas, populiarioji muzika, dainavimas, muzikos teorija ir kompozicija.

                                                     

 Stojamasis egzaminas:

1.Atlikėjo raiška (specialybė)

2.Muzikos teorija ir solfedžio

Atlikėjo raiškos reikalavimai:

 1. Fortepijonas:

1.1. Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);

1.2. Pjesė arba Etiudas.

 

 1. Vargonai:

2.1. Stambios formos kūrinys;

2.2. Pjesė arba Etiudas.

 

 1. Styginiai instrumentai:
 • Smuikas, altas, violončelė:

3.1. Stambios formos kūrinys;

3.2. Pjesė;

 • Kontrabosas, gitara, arfa:

3.4. Etiudas;

3.5. Pjesė.

Pastaba: stojant į alto specialybę, programą galima atlikti smuiku.

 

 1. Pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba, saksofonas, mušamieji)

          4.1. Gama;      

          4.2. Pjesė arba stambios formos kūrinys;

           Mušamieji instrumentai:

          4.3. muzikinės klausos bei ritmo patikrinimas.

 

 1. Akordeonas:

           5.1. Stambios formos kūrinys;

           5.2. Pjesė.   

 

 1. Liaudies instrumentai: kanklės, birbynė:

            6.1. 2 pjesės pasirinktu instrumentu (kanklėmis ar birbyne);

            6.2. Padainuoti liaudies dainą.

 

 1. Choro dirigavimas:

7.1. Pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu;

7.2. Pasirinkto vokalinio kūrinio a capella ar su akompanimentu atlikimas;

7.3. Mokiniams, kurie mokėsi choro dirigavimo pagrindų – pasirinkto kūrinio dirigavimas.

 

 1. Dainavimas:

             8.1. Padainuoti dvi skirtingo charakterio dainas (vieną jų – liaudies dainą);

 8.2. Išraiškingai padeklamuoti eilėraštį (ar jo dalį).

 

 1. Populiarioji muzika:
 • Fortepijonas, gitara, pučiamieji instrumentai (trimitas, trombonas, saksofonas), bosinė gitara, kontrabosas:
 1. 1.1. Dvi pjesės (etiudas arba virtuozinė pjesė; pjesė džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi);

9.1.2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba plojimu.

 • Mušamieji instrumentai:

 9.2.1. Etiudas arba virtuozinė pjesė (džiazo ir/ar populiariosios muzikos  stiliumi);

 9.2.2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba muzikos instrumentu;

 • Vokalas:

  9.3.1. Dvi pasirinktos populiariosios muzikos dainos ir/ar džiazo stiliumi. Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma;

  9.3.2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba plojimu.

 

 1. Muzikos teorija ir kompozicija:

               10.1. Muzikos teorija ir solfedžio (raštu ir žodžiu);

               10.2. Fortepijonas – laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu.

 

 1. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

    1.1.dvi ritmavimo užduotys;

    1.2. vienbalsis periodo formos diktantas;

 1. solfedžiuoti:

    2.1.mažorinės ir minorinės gamos;

                2.2.paprasti intervalai;

                2.3.T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;

                2.4. vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

            Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.

 

Mokiniai nesimokę muzikos, bet turintys ryškius muzikinius gebėjimus, gali mokytis pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, dainavimo bei populiariosios muzikos. Jie laiko muzikinės klausos bei ritmo patikrinimo testą.