Priėmimas

Specializacijos

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką.

Fortepijono specializacija turi įvairių privalumų. Pirmiausia tai, kad šiuo instrumentu pavyksta išreikšti daugybę balsų ir spalvų vienu metu, jis gali atstoti orkestrą, ir tai skambinimui suteikia pilnatvę. Kiekvienas moki­nys, atėjęs mokytis groti forte­pijonu, turi galimybę atsiskleisti kaip asmenybė, dalyvauti kon­­kur­­suose, festivaliuose, koncer­tuose. Mokiniai gali rinktis repertuarą pagal savo interesus ir polinkius. Populiarus ansamblinis grojimas, akompanavimas balsui ar instrumentui. Tai mokiniams suteikią galimybę pažinti kitus instrumentus,  patirti grojimo kartu džiaugsmą.

 

Liaudies instrumentų specializacija siūlo mokytis groti koncertinėmis kanklėmis, aukštąja chromatine, tenorine birbyne, lamzdeliu. Šie unikalūs  instrumentai savo galimybėmis šiandien  nenusileidžia jokiai prestižinei ir daug ilgesnę raidos istoriją menančiai muzikos specialybei. Mokiniai gali rinktis ne tik lietuvišką, bet ir klasikinį bei šiuolaikinį repertuarą. Jie supažindinami su tradiciniais instrumentais, liaudišku dainavimu, turi galimybę muzikuoti įvairių sudėčių ansambliuose, dalyvauti  projektuose, festivaliuose, konkursuose.

Akordeono specializacijos mokiniai mokosi groti šiuolaikišku akordeonu, kairėje klaviatūroje turinčiu tiek bosų – akordų, tiek chromatinę mygtukų melodinę sistemą bei daugybę registrų. Tokiu instrumentu galima atlikti įvairių epochų, stilių ir charakterių muzikinius kūrinius: nuo ankstyvojo baroko iki modernių kūrinių, nuo lengvos, „nėriniuotos“ miuzetės iki galingo vargoninio repertuaro.

Mokiniai turi puikias galimybes muzikuoti  ansambliuose, koncertuoti, dalyvauti  konkursuose, festivaliuose. Tai leidžia atsiskleisti jų muzikinei individualybei bei siekti profesinių aukštumų.

 

Populiariosios muzikos specializacija. Pasirinkęs šią specializaciją, mokinys gebės groti pasirinktu instrumentu (gitara, saksofonu, fortepijonu, bosine gitara, būgnais, trombonu, trimitu, kt.) ar dainuoti solo bei ansamblyje įvairių stilių ritminę muziką, bus įgijęs improvizacijos, džiazo harmonijos pagrindus bei sceninės patirties. Abiturientas bus pasiruošęs stojamiesiems egzaminams į Populiariosios ar Džiazo muzikos studijų programas aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Muzikos teorijos – kompozicijos specializacijos mokiniai ruošiami tolesnėms muzikologijos ir kompozicijos studijoms aukštosiose mokyklose. Jie mokosi kūrybos, gilina muzikos teorijos, solfedžio, harmonijos žinias, plačiai nagrinėja įvairių epochų kompozitorių kūrybą, ją analizuoja.

Šią specializaciją baigė  eilė žymių kompozitorių, muzikologų, pedagogų, kurie šiandien garsina Lietuvą ir dirba įdomų, kūrybingą darbą.

Choro dirigavimo specializacija – viena iš plačiausią spektrą turinčių muzikos pažinimo formų. Pirmiausia tai gebėjimas dainuoti chore, ansamblyje ir solo. Reikšti atlikėjo  meną diriguojant chorui, grojant fortepijonu.

Lavinti polifoninę klausą, gilinti muzikos teorijos ir istorijos žinias. Tai specializacija, kur mokoma bendrauti, vadovauti kolektyvams ,komunikuoti.

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializacijos mokiniai mokomi groti pasirinktu instrumentu ir tuo pat metu groja kameriniuose ansambliuose, pučiamųjų instrumentų orkestre, diriguoja, skaito partitūras, instrumentuoja.
Mokiniai gali rinktis fleitą, obojų, klarnetą, fagotą, trimitą, valtorną, tromboną, saksofoną, tūbą. Mūsų pūtikai puikiai atstovauja mokyklai visuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, tampa laureatais ir diplomantais, buvę mokiniai dirba visuose Lietuvos orkestruose. Yra ir mušamųjų instrumentų klasė.

 Muzika atliekama įvairiais mušamaisiais muzikos instrumentais skamba egzotiškai, viliojančiai… Būgnai pats svarbiausias instrumentas, o būgnininkas visada gerbiamas žmogus!
Jau nuo pirmos pamokos mokiniai  sėda už būgnų komplekto, groja marimba, ksilofonu, įvairiais kitais mušamaisiais – djembe, bongais, gongais, marakasais ir t.t.. Išmoksta rock, pop, punk, metal, jazz, latino, drum&bass ir visų kitų stilių ritmų. Besimokydami savo gebėjimus ir talentą ugdo grodami  ansambliuose, populiariose grupėse, orkestruose, puikiai pasirengia studijoms aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Styginių instrumentų specializacija. Senųjų meistrų sukurtų styginių instrumentų tikslas buvo  gražiai atkartoti  žmogaus  balsą: smuikas – aukštą balsą, violončelė – žemesnį. Mūsų mokykloje jaunieji stygininkai išmoksta groti gražias melodijas smuiku, altu, violončele, kontrabosu, gitara ir arfa, vysto grojimo techniką, muzikuoja ansambliuose. Absolventai tęsia mokslus LMTA, LEU arba kitų šalių konservatorijose ir aukštosiose mokyklose, tampa solistais, groja kameriniuose ansambliuose  bei styginių orkestruose.

 

Dainavimo specializacija. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dainavimo metodinės grupės pedagogai kruopščiai puoselėja gilias, praeities dainavimo meistrų sukurtas, vokalines tradicijas. Dainavimo metodinėje grupėje mokiniai mokomi klasikinio dainavimo pagrindų, ansamblinio dainavimo bei sceninio parengimo. Mokydamiesi visų dainavimo technikos subtilybių, mokiniai susipažįsta su plačiu vokalinės muzikos repertuaru, baigę Konservatoriją turi puikias galimybes studijuoti solinio dainavimo specialybę Lietuvos bei užsienio muzikos akademijose bei kitose aukštosiose mokymo įstaigose.  Šiuo metu Dainavimo metodinė grupė pelnytai gali pasidžiaugti gausiu būriu absolventų, besimokančių LMTA , Peterburgo, Varšuvos, Gdansko, Londono muzikos akademijose, ne vienas jų jau yra tapęs profesionaliu operos solistu. Dainavimo metodinėje grupėje dirba visas būrys dainininkų, operos solistų – puikių ir patyrusių pedagogų.